Kapitel 1. GMDSS

6. Källa: SOLAS Reg 2. Med säkerhetskommunikation avses navigation som har med fartygens säkra framförande att göra , t ex upphinnande fartyg meddelar framförvarande att de tänker köra om på fartygets babordsida etc.  

Tillbaka