Kapitel 1. GMDSS

8. Sjöområde A1 täcks av VHF med DSC.

 

 

 

Tillbaka