Kapitel 1. GMDSS

9. 3 st.

Läs mer: Beträffande utrustning: Se Comsar/Circ.32 pkt 2.3

 

 

 

Tillbaka