Kapitel 1. GMDSS

16. För att ta emot MSI inom Sjöområde A1 och A2 erfordras en NAVTEX-mottagare, i sjöområde A3 erfordras EGC-mottagare och inom Sjöområde A4 erfordras HF Telex och NAVTEX.

Tillbaka