Kapitel 2. Radioteknik 

1. En radiovåg består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält (Se bild nedan).                 

                  

Return