Kapitel 2. Radioteknik

5. Vågländen är avståndet mellan två toppar på sinuskurvan eller två nollgenomgångar.

Med period avses antalet svängningar per sekund.(Se bild i läroboken).

Return