Kapitel 2. Radioteknik

6. För att uttrycka frekvens används vanligtvis uttrycket Hertz (Hz).

Return