Kapitel 2. Radioteknik

12. Sot och salt i kombination med fukt leder elektrisk ström. Smutsiga antenner och antennisolatorer innebär att antennströmmen läcker över till jord (försämrad räckvidd).

Return