Kapitel 2. Radioteknik

13. Vatten i matarledningen kan innebära kortslutning vilket medför att ingen ström går till antennen (minskad räckvidd eller ingen räckvidd alls).

Return