Kapitel 2. Radioteknik

17. Det som begränsar räckvidden är antennhöjden (jfr line-of-sight ovan). Se även bilder nedan.

.

Return