Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

 

11. En ”trafiklista” är ett sätt för en kuststation att anropa fartyg som har väntande trafik.

Du kan lyssna på en trafiklista här

Return