Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

13. Jag anropar Stockholmradio på VHF-kanal 22 (kanal 22 är Stockholmradio trafikfrekvens i Varbergsområdet) enligt följande:

Stockholmradio - Stockholmradio - Stockholmradio - detta är (fartygsnamn/anropssignal) på kanal  22 Varberg - kom

Efter svar från Stockholm radio framförs beställningen , t ex "jag vill ha ett telefonsamtal till ......

På engelska t ex:  Stockholmradio - Stockholmradio - Stockholmradio - this is (fartygsnamn och callsign) - calling on channel 22 Grimeton - link call - over.     

 

            

                         

Return