Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

15. VHF-kanalerna 15 och 17 är avsedda för ombordkommunikation med en uteffekt på 1 W.

Se not till VHF-tabellen i Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC

 

Return