Kapitel 5.  Digital Selective Calling

12. Ett nödlarm - avsänt med DSC - innehåller: fartygets identitet (MMSI), fartygets position och tiden för positionen samt nödlägets art (om detta hunnit anges - annars "Undesignated").

Read more ... (below)

Return

 

The DSC Distress Alert Call
The DSC distress alert contains the following information: