Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

9. Ilsignalen indikerar att brådskande meddelande kommer att sändas på kanal 16.

 

Return