Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

10. Ilmeddelande sänds normalt på kanal 16 men bedöms det ta längre tid än ca 1 minut

 skall ilmeddelandet sändas på intershipfrekvens.

Lyssna på ett ilmeddelande Klicka här

Return