Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

12. Varningsmeddelande annonseras på VHF kanal 16.

Return