Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

15. Uttrycket MEDICO kan används. Ex anrop av kuststation PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN - MEDICO - Stockholmradio - Stockholmradio - Stokholmradio - this is .....

Return