Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

18. MRCC betyder Maritime Rescue Co-ordinating Center

Silence fini betyder att nödläget är avslutat och att nödkanalen kan används "som vanligt" igen.

Silence Mayday betyder att den som leder ett sjöräddningsfall eller den nödställde själv  hör/hört obehörig station på nödkanalen.

AMVER betyder - Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System. AMVER är en organisation som drivs av USCG med syftet att tillhandahålla resurser (t ex förse JRCC/MRCC/RCC med uppgifter om vilka fartyg som finns i den nödställdes närhet) för att hjälpa fartyg i nöd.

 

 

Return