Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

19. Fartyg kan sända Mayday Relay om/när:

t ex ett mottaget nödlarm inte kvitteras av MRCC eller om det bedöms att fartyget i nöd inte självt är i stånd att sända nödlarm.

Lyssna på ett Mayday Relay. Klicka här

Utdrag ur Radioreglementet

The distress call relay sent by radiotelephony should be given in the following form:

– the distress signal “MAYDAY RELAY”, spoken three times;

– the words “ALL STATIONS” or coast station name, as appropriate, spoken three times;

– the words “THIS IS”;

– the name of the relaying station, spoken three times;

– the call sign or other identification of the relaying station;

– the MMSI (if the initial alert has been sent by DSC) of the relaying station (the vessel not in distress). (WRC-12)

This call shall be followed by a distress message which shall, as far as possible, repeat the information contained in the original distress alert or distress message.

 

Return