Kapitel 6. Nöd-, il-, varningstrafik mm

 

26. Det är inte tillåtet att använda kanal 70 för testsändningar. DSC testats i stället genom att annat fartyg kallas upp för trafik/kontroll.

Return