Kapitel 6. Nödsignaler och nödkommunikation

Hänvisning: List of Coast Stations and Special Service Stations, Stockholm radio VHF-karta

34 MSI Sweden sänder navigationsvarningar kl kl 02.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00 UTC.

Lyssna på annonsering av MSI Sweden här ( obs gäller ej när detta läses)

Lyssna på några navigationsvarningar här (obs gäller ej när detta läses)

Return