Kapitel 7 NAVTEX

5. I NAVTEX-systemet har jorden indelats i 21 s k navareor. I varje navarea kan finnas upp till 24 sändare med en räckvidd på ca 400 NM. Sändarna i varje navarea har vardera en egen stationsidentitet bestående av någon av bokstäverna A-Z. Informationen som sänds ut indelas i olika kategorier av meddelanden. Varje kategori med en egen identitet bestående av någon av bokstäverna A - Z. Varje meddelande som sänds får dessutom ett tvåställigt löpnummer (01-99). Med hjälp av NAVTEX-mottagarens tangentbord kan mottagaren programmeras att ta emot meddelanden från önskad sändare. På motsvarande sätt programmeras mottagaren att ta emot önskade meddelandetyper.

 

Return