Kapitel 7  NAVTEX

 

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC, GMDSS Master Plan Annex 7, Manual Navtex Receiver NX-700,  Video NAVTEX RX

Listen to MSI, Navtex Stations Database , Ändringar och tillägg till boken

Video: NAVTEX

Åter till startsidan

 Lista minst fem (5) kategorier av NAVTEX-meddelanden.   Svar:
Ditt fartyg är på väg från Göteborg till New Castle då nedanstående NAVTEX-meddelande tas emot.

 

ZCZC GA44

England east coast. River Tees approaches. Diving and salvage operation in progress by  M/V Jacomina  54-37,6 N 000-53,3 W.

  • Vilken station har sänt meddelandet?

  • Vad är det för typ av meddelande?

  • Översätt meddelandet till svenska.

   Svar:
Hur förhindras att ej önskade meddelandetyper tas emot och skrivs ut på NAVTEX-mottagaren? Svar:
Vilka meddelandetyper måste alltid tas emot i NAVTEX-systemet?   Svar:
Beskriv i stort hur NAVTEX-systemet är uppbyggt och  hur stationer och meddelandetyper väljs för mottagning i en NAVTEX-mottgare. Svar:
Beskriv hur Du programmerar din NAVTEX-mottgare så att Du endast mottar meddelanden från Stockholm Radio NAVTEX-sändare i Skåne och som inte kan ”förkastas (rejectas)” för mottagning.  Svar:
I vilken NAVTEX-area är Du när Du trafikerar Nordsjön?   Svar:
Vilka NAVTEX-sändare täcker Östersjön? Svar:
Du är på väg från Göteborg till Lissabon. Hur programmerar Du din NAVTEX-mottagare så att Du kan motta NAVTEX-meddelanden när Du närmar dig Bretagne Svar:
10 Vilken är Callercoat radio identifieringskod?  Svar:
11 Vid vilka tider sänder Callercoat radio navtex-meddelanden? Svar:
12 Hur programmerar Du din NAVTEX-mottagare för att ta emot Pilot, Satnav och Loran meddelanden från Rogaland Radio? Svar:
13 Vilket är ändamålet/syftet med NAVTEX? Svar:
14 Vilka olika frekvenser används för NAVTEX-utsändningar?   Svar:
15 Du är styrman på Stena Danica som trafikerar linjen Göteborg - Fredrikshamn. Vilken NAVTEX-sändare skall vara inprogrammerad för att Du skall få relevanta navigations- och vädervarningar m m?  Svar:
16. Du är styrman på Stena Carrier som trafikerar linjen Göteborg - Travemunde. Vilka NAVTEX-sändare skall vara inprogrammerade för att Du skall få relevanta navigations- och vädervarningar m m på denna sträcka?  Svar:
17. Du seglar i NAVAREA I då din NAVTEX.-mottagare skriver ut detta meddelande (klicka på bilden för att förstora den).

Vilken är sändaren och vad är det för meddelandetyp? Svar:

18. För vilket ändamål är frekvensen 490 kHz (i NAVTEX-sammanhang) avsedd?  Svar:
19. För vilket ändamål är frekvensen 4209,5 kHz avsedd i GMDSS?  Svar:
20. Varför har NAVTEX-mottagaren avbrutit mottagningen av detta meddelande (se bild)?     Klicka på bilden för att förstora den.  Svar:
21. Ditt fartyg seglar sträckan Göteborg - Köpenhamn. Ange minst två sätt på vilka fartyget kan erhålla/motta MSI?  Svar:
22. Vilka meddelandetyper av MSI betecknas med:

a, b, c, d, e resp f  i NAVTEX-manualen?  Svar:

23.   Svar:
24.   Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan