Kapitel 7. NAVTEX

18 Frekvensen 490 kHz är avsedd för utsändning av  MSI på NAVTEX på nationellt språk (komplement till 518 kHz).

 

Return