Kapitel 7 NAVTEX

16. De NAVTEX-sändare som täcker Kattegatt - södra Östersjön är  Grimeton (I) och Gislövshammar som alltså skall vara inprogrammerade i NAVTEX-mottagaren.

 

 

Return