Kapitel 7. NAVTEX

17 Sändande station är Cullercoats och meddelandetyp är meteorologisk varning (metorological warning).

 

 

Return