Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

4. How an EPIRB works. YOUTUBE - video Klicka här

 

Return