Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

10. Frekvensen 121,5 MHz används för homing (pejling).

Return