Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

18. EPIRBen skall förvaras/placeras på sådan plats att inget kan hindra den från att flyta upp till ytan när fartyget sjunker.

Return