Kap 8.  EPIRBs - Förslag till svar

21. Vid underhåll kontrolleras att utlösningsmekanismen ej skadats och att utgångsdatum för utlösningsmekanismen ej passerats.

Se bild Hydrostatic Releaser nedan.

 

Return