Kap 8.  EPIRBs

30. Uppgifter om var de olika jordstationerna (LEOLUT’s/ GEOLUTs och MCC) är belägna finns bl a i GMDSS Master Plan. Här kan också utläsas vilka MRCC/RCC som är anslutna till resp MCC.

Return