Kapitel  9. SART. Förslag till svar/lösning

9. När SART-en aktiveras av en radar sänder den var annan sekund. I viloläge blinkar och "piper" SART-en var 12:e sekund. Intervalländringen ger alltså besked om när det finns enhet med radar i närheten.

Return