Instuderingsfrågor kapitel 9.

 

SART -Serach and Rescue Transponders.

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC. SART manual, AIS-SART Manual (TRON). Video SART, SART (norsk ROC-kurs)

Åter till startsidan

 På vilket frekvensband arbetar en SART?   Svar:
 

Beskriv SART-svarets utseende på radarskärmen från en: 

· Närbelägen SART

· Avlägsen SART 

  Svar:

Hur lång skall en  SART drifttid vara i  a) Stand-by mod ? b) i Sändningsmod?  Svar:
På vilket avstånd kan/bör en SART upptäckas av ett radarutrustat (3 cm) fartyg?   Svar:
Hur många SART skall finnas på ett passagerarfartyg?    Svar:
Vilket skalområde bör vara inställt på radarns PPI vid sökning efter en aktiverad SART?    Svar:
 Ditt fartyg är på mer än 500 grt. Hur många SART skall finnas ombord?   Svar:
Vilken information skall finnas noterad på en SART?   Svar:
Hur uppmärksammas en nödställd som t ex sitter i en livflotte på att SART-en har aktiverats av en radar?  Svar:
10 Beskriv hur SART-svaren presenteras på ett PPI då SART-en är på stort avstånd (c a 3 - 5 M) resp på litet avstånd < 3 M. Avänd gärna figur för att visualisera SART-svaret.

  Svar:

11   Svar:
12   Svar:
13   Svar:
14    Svar:
15   Svar:
16.   Svar:
17.   Svar:
18.   Svar:
19.   Svar:
20.   Svar:
21.   Svar:
22.   Svar:
23.   Svar:
24.   Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan