Kapitel 12. Falsklarm i GMDSS

Hänvisningar: Radiokommunikation till Sjöss, kap 12, IMO-RESOLUTION A.814(19) Video: Falsklarm

Åter till startsidan

I samband service av EPIRB:en råkar Du aktivera den. Vilka åtgärder vidtar Du för att återkalla ditt oavsiktliga larm?    Svar:
Av våda råkar Du sända ett falsklarm med din VHF-DSC. Beskriv i detalj hur Du återkallar larmet?   Svar:
  Svar:
  Svar:  
   Svar:
   Svar:
   Svar:
  Svar:
  Svar:
10   Svar:
11   Svar:
12   Svar:
13   Svar:
14    Svar:
15   Svar:
16.   Svar:
17.   Svar:
18.   Svar:
19.   Svar:
20.   Svar:
21.   Svar:
22.   Svar:
23.   Svar:
24.   Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan