Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

10. Kanal 16 och kanal 70. JRCC har dessutom access till alla Sjöfartsverkets VHF-stationer runt svenska kusten.

JRCC har för sjöområde A2 även tillgång till Stockholm radio MF-stationer runt svenska kusten.

Talfrekvens på MF bandet är 2182 kHz och MF-DSC frekvens är 2187,5 kHz.

 

Return