Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige, Fartygsrapporteringssystem, AIS, LRIT

 

Hänvisningar

Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC och Sjöfartsverkets hemsida, AMVER, MASTREP, JASREP. LRIT, Transportstyrelsens bestämmelser LRIT, TSFS 2011:2, AIS Installation och handhavande. Sjöfartsverkets video EPIRB, Video Why PLB, Video Sjö- och Flygräddningscentralen, RCC i GMDSS

Störtat flygplan - flygräddningsinsatsen,  Global SRR

Video

AIS What is AIS (Automatic Identification System) and how do it work. Klicka här

AIS automatic identification system Klicka här

How Satellite AIS is Completing the Maritime Traffic Picture. Klicka här

The New Wave in Satellite AIS-exactAIS Premium. Klicka här

Kongsberg Seatex AIS satellite. Klicka här

 

Åter till startsidan

Vilka funktioner har MRCC/MRSC i GMDSS?    Svar:
Vad menas med en SRR-region?   Svar:
Vad kallas JRCC/MRCC ”förlängda arm” som leder och koordinerar verksamheten på platsen för en sjöolycka?  Svar:
På vilken VHF-frekvens genomförs SAR-kommunikationen (om inte annat beslutats)?  Svar:
Hur många/vilka JRCC/MRCC/MRSC finns i Sverige? Svar:
Ge exempel på myndigheter/organisationer som engagerade i sjöräddningen i Sverige.    Svar:
Vad betyder förkortningen MIRG och vad har denna enhet för funktion inom sjöräddningen. Svar:
Vilket är JRCC i Göteborg MMSI-nummer?  Svar:
Vilken är JRCC i Göteborg anropssignal (motv)?  Svar:
10 Vilka VHF-kanaler passar JRCC Göteborg?Svar:
11 Vad menas med (definiera) "distress communication"? Svar:
12 Vilka länder delar på ansvaret för sjöräddning i Östersjön. Svar:
13 Var ligger Sjöräddningscentralen i Finland och hur många "sub-centers" finns i Finland. Svar:
14 Vilken svensk myndighet ansvar för JRCC i Göteborg.  Svar:
15 Nämn tre "Ship reporting system"  Svar:
16. Vilka förutsättningar gäller för att Du skall kunna ansluta ditt fartyg till AMVERSvar: 
17. Vilka är de fyra rapporttyperna Du kan skicka till AMVER  Svar:
18. Nämn några fördelar med MASTREP  Svar:
19. Vad betyder JASREP?  Svar:
20. Vad betyder förkortningen LRIT?  Svar:
21. Vilka fartyg skall nu (2016) kunna sänd LRIT rapporter Svar:
22. Vad är syftet med LRIT rapporteringen?  Svar:
23. Vilken information skall fartyg utrustade med LRIT-system sända automatiskt?  Svar:
24. Vad/vilket är syftet med AIS?  Svar:
25. Vilka är de statiska uppgifter som sänds från AIS?  Svar:
26. Krävs tillstånd från PTS för att inneha en AIS-transponder?  Svar:
27. Ge några exempel på begränsningar i AIS-systemet.  Svar:
28. På vilket/vilka sätt kan AIS utnyttjas i sjöräddningssammanhang?  Svar:
29. På vilka orter är Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar baserade?  Svar:
30. Vilka är de nödpassningsfrekvenser som alltid passas i JRCC?   Svar:
31. Vilka åtgärder måste vidtas om en EPIRB flyttas från ett fartyg till ett annat? Svar:
32. Vad är resp betyder  SRR? Svar:

Åter till startsidan