Anwer 26

Innehav av AIS skall finnas noterat på Tillståndsbevis (Licens) för radiostation. Tillståndsbevis utfärdas av Post och Telestyrelsen, PTS.

 

Return