Anwer 23

Fartyg som är utrustade med LRIT-system ska automatiskt sända information om

- fartygets identitet,

– fartygets position i latitud och longitud, och

– datum och tid för positionen.

Return