Anwer 24

AIS är avsett att öka: säkerheten för människoliv till sjöss; säkerhet och effektivitet i navigering; det marina miljöskyddet. SOLAS regel V/19 kräver att AIS utbyter data fartyg-till-fartyg och med landbaserade inrättningar.

Syftet med AIS är således att underlätta identifiering av fartyg; att medverka vid målsökning; att förenkla informationsutbyte (t.ex. minska muntlig obligatorisk fartygsrapportering); att lämna ytterligare information för att öka medvetenheten om läget. Data som erhållits via AIS höjer för det mesta kvaliteten på den för vakthavande befäl tillgängliga informationen, oavsett det är vid landbaserad övervakningsstation eller ombord på ett fartyg.

AIS bör bli en bra källa till kompletterande information till den som erhållits från navigationssystem (inklusive radar) och är därför ett viktigt verktyg för att höja medvetenheten om läget hos användare som möter trafik (situation awareness)

 

Return