Kapitel 13

Answer 31

Om en EPIRB, som är registrerad vid JRCC med ett MMSI-nummer, flyttas från ett fartyg till ett annat måste den omprogrammeras med det nya fartygets MMSI-nummer

 

Return