Kapitel 14 Satellitkommunikation

3. Det är viktigt att alltid ha EGC-mottagaren uppdaterad med aktuell position för att korrekt/aktuell SafetyNET-information skall mottas.

Return