Kapitel 15.  Long Range Certificate

 

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC

16. Annonsering av "urgency message" (il-meddelande) görs med DSC genom att allmänt anrop till "All Stations" vari prio Urgency anges.

 

Return