Kustartilleriets Aspirantskola tidning 1940

Artiklar ur Kustartilleriets Aspirantskolas tidning utgiven 1940.

I redaktionen asp Magnusson, asp Olsson, asp Hansén, asp Elmén

Inledning, förord

Kustartilleriet 40 år (Kapten Sven Lagerberg)

Officersaspirantkursen sommaren 1940 (Lt Nils Skånberg)

Krönika, om kustaspirantens inferno 1940 (Balla)

Korsöminnen (signaturen G.e)

Hos studentkompaniet (Norma Djurling)

Kamratskap (Asp Magnusson)

Kustaspirantvisan