Kamratföreningen

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: H:\Mina
       webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: H:\Mina
       webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG

 

 

Välkommen till Garnisonssällskapet i Göteborg Kamratföreningssektion

Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg (i dagligt tal KA 4 kamratförening) bildades 1936. När Amf 4 lades ned 2000 ändrades namnet till Göteborgs Garnisons Kamratförening. Dec 2016 upplöstes föreningen och övergick till att bli en Kamratföreningssektion i Garnisonssällskapet i Göteborg. Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som visar intresse för försvaret, regementets traditioner (såväl gamla KA 4 som Amf 4 och FömedC med Elfsborgsgruppen) samt kamratföreningen och dess syften. Ansökan om medlemsskap görs via appen "Bli medlem" i rubrikraden ovan.

Föreningens ändamål är:

Älvsborgs kustartilleriregemente - KA 4 (1942-2000) var från 1942 beläget vid Käringberget i Långedrag. Omorganiserades till Älvsborgs Amfibieregemente - Amf 4.  2000.

Amf 4 i sin tur lades ner 2004-12-31.

                      Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
          Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
          Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
          Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
          Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
          Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina
          webbplatser\kamratforeningen\bilder\minnessten.JPG
Foto:Bjarne Widheden

Minnessten

Under 2006 restes en minnessten framför byggnad 82 (nya kanslihuset) till minne av KA 4/Amf 4. Stenen är huggen i äkta Bohuslänsk granit från Lysekilsområdet och kommer förhoppningsvis att för lång framtid stå där som minne över det som en gång var ett stolt förband.

Som medlem i Kamratföreningen erhåller Du en medlemstidning som utkommer med två nummer per år samt kan delta i föreningens aktiviteter och "öppen mäss"-aktiviteter.

Läs mer om KA 4 här.(Wikipedia)

För senaste nytt - klicka på "Aktiviteter" i menyn nedan


Kamratföreningen Aktiviteter Bli medlem


Kamratföreningens tillkomst och
historiaHär kan Du läsa om höstens planerade aktiviteter.
     Ansök om medlemsskap via
ansökningsblankett som
öppnas i nytt fönster

Läs mer Aktiviteter Medlemsansökan
     
Styrelse o stadgar  Gästbok Historia


Styrelsens sammansättning 2018 resp gällande stadgar kan Du läsa här
         
 

Skriv gärna i vår gästbok Här kan Du läsa diverse berättelser, historier och dokument som kan vara av intresse
  

 
     
Styrelse och stadgar Gästbok Historia och
         berättelser
     
Årsmötesprotokoll Veteranverksamhet Länkar

De senaste årsmötesprotokollen
 kan Du läsa här.
Image result for
       veterandagen


Läs mer om Försvarsmaktens veteranverksamhet
Skaffa Veterankortet
SMKR försäkring
Här är ett antal länkar till andra kamratföreningar och museum
Årsmötesprotokoll Veteranverksamhet Länkar
     
Bibliotek Butiken Tidningar och tidskrifter
Förteckning över böcker, tidskrifter och
handhavandebeskrivningar m m
Böcker, märken m m som kan köpas av Kamratföreningen Tidningar och tidskrifter som producerats tidigare på Gbk/KA , i FM och i Kamratföreningens regi.
     
Bibliotek Butiken Tidningar och
          Tidskrifter
     
Traditionsrummet Multimedia  

 
Besök vårt traditionsrum för att titta på bilder på materiel "från förr" Här visas/presenteras dels egna foton, dels länkar till videos med anknytning till f d kustartilleriet samt kustartillerimarscher m m.  
Traditionsrum Multimedia