Kamratföreningen
Älvsborg
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: H:\Mina
       webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: H:\Mina
       webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG    

Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG

Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
       H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG

 

 

Välkommen till Garnisonssällskapet i Göteborg Kamratföreningssektion
           

                                                                       

Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg (i dagligt tal KA 4 kamratförening) bildades 1936.
När Amf 4 lades ned 2000 ändrades namnet till Göteborgs Garnisons Kamratförening.
Dec 2016 upplöstes föreningen och övergick till att bli en Kamratföreningssektion i Garnisonssällskapet i Göteborg.

Även efter att Amf 4 återuppstått så fortsätter kamratföreningen i det tidigare formatet
.
 Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som visar intresse för försvaret, garnisonens traditioner samt kamratföreningen och dess syften.

Föreningens ändamål är:


Som medlem i Kamratföreningen erhåller Du en medlemstidning som utkommer med två nummer per år samt kan delta i föreningens aktiviteter och "öppen mäss"-aktiviteter.Kamratföreningen Aktiviteter
Uppdaterad 22/9 23

Bli medlem


Historia Länkar Traditionsrummet
Multimedia Butiken
Tidningar och tidskrifter

End

räknare