HISTORIEARKIVET

Tal till officerarna den 12 oktoper 1942 i samband med regementets tillblivelse (OII Fort).  Öv R Kolmodin

Tal vid regementschefens överlämnande av regementets fana till regementet den 6 juni 1945.  Öv R Kolmodin

RegC tal vid jubiléum

OM KA_4

Om Känsö

Om Älvsborgsön

Nya Älvsborg - Anders Bothén

Om Göteborgs kustartilleriförsvar

Några anteckningar om Nya Älvsborg - Claes Sprakarn

Om Götiska batteriet

Om bogserbåten Barbara

Om OII fort

Aspirantminnen 1940

Göteborgs försvar i äldre tider

Göteborgs Kustartilleriförsvars föregångare vid Göta Älv Artikel i Kustposten 1950

Göteborgs Kustartilleriförsvar (R Kolmodin)

Göteborgs Kustartilleriförsvar under beredskapsåren (R Kolmodin)

Göteborg som maritim stödjepunkt (G. Lindström)

Nya Varvets Historia (av Henrik Warfvinge 1987)

Västkustens sjöförsvar under åren 1939-1945 (E. Björklund)

Minnen från Dyrön. Fridolf Askerstad

Minnen från min tjänstgöring vid 8. komp KA 4 Fridolf Askerstad

Krigsutbrottet 1939. Detacherad avd i Göteborg Gösta Andersson

Krigsutbrottet 1939 - Gösta Andersson

Från västkanten - Gösta Andersson

Historisk bakgrund till kustartilleriet på Västkusten

Dryckesvisa Erik Dempe (nedtecknad 1943)

Kustartilleriäventyr Visor på gängse melodier av Gustaf Nordqvist 1919

Rörligt kustartilleri Generallöjtnant Henrik Lange

Pensionärsfunderingar Fridolf Askerstad funderar

Signal- och minavdelningen på Fejan 1939 Gösta Andersson

Dykarutbildningen vid ÖSS 1943. Gösta Andersson

Från Västkanten Gösta Andersson

Några minnen från livet som kustartillerist xx berättar

Några händelser åren 1951 - 1956 Gustav Brännerud berättar

Parodiskt ode till våra folkvaldas ära .. F A

Kanslihustravesti

Indelt soldat och rotebonde

Striderna vid Göta Älvs mynning 1717 och 1719 Tor S. Backlund

Brev till överpostmästaren Långedrag

Älvsborg - eller Käring en namnfråga

"Konungariket" Galtös historia i nya tider 1942-1944

Till Vännen Sixten Egerdal - Petrus Öström (Susa)

Andréas berättar om livet på Långörens signalstation under första halvan av 1940-talet

Början till slutet

Historik över de trådlösa förbindelsernas utveckling mellan fartyg och land 

Historik över eko-radio

Några minnesbilder från gamla KA3 - Mj A Gyllencreutz

Dykarutbildning vid OSS 1943

En vandring genom Carlstens Fästning

 

Länk/bergrum

Ett beredsminne från Västkusten - Bertil Stjernfelt

 

Gammalt o Nytt - Bo Björheden

Om traditioner och traditionsbevarare - Bo Björheden

Svenskt Kustartilleri av i dag -Birger Björnsson 1956

Älvsborgs regementen I 15, KA 4/Amf 4

Göteborgseskadern april 1940 Utdrag ur KA-fyren 1980

En ärtmiddag för länge sedan Utdrag ur KA-fyren 1981

 

Utdrag ur årsberättelser och protokoll för åren 1936 - 1947


 KA 4 historia i pressen 1942 - 2005