GS i Göteborg  Kamratföreningssektion

(f d Göteborgs Garnisons Kamratförening)

 

 
                        Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG                                                       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG

                Postadress:  c/o Förmed C, Box 5155, 426 05 Västra Frölunda. E-post: g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Hemsida-ny

För senaste nytt - klicka på "Aktiviteter" i menyn nedan

FöreningenStadgarStyrelseBli medlemAktiviteterTidningMultimediaButiken

HistoriearkivetÅrsmötesprotokollLänkarVeteranvhtTraditionsrummetGästbokGarnisonssällskapet

Bibliotek

Boknyheter

Tidningar & Tidskrifter

TIKA

 

 

 

  

 

 


Välkommen till Garnisonssällskapet i Göteborg Kamratföreningssektion

Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg (i dagligt tal KA 4 kamratförening) bildades 1936. När Amf 4 lades ned 2000 ändrades namnet till Göteborgs Garnisons Kamratförening. Dec 2016 upplöstes föreningen och övergick till att bli en Kamratföreningssektion i Garnisonssällskapet i Göteborg. Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som visar intresse för försvaret, regementets traditioner (såväl gamla KA 4 som Amf 4 och FömedC med Elfsborgsgruppen) samt kamratföreningen och dess syften. Ansökan om medlemsskap görs via appen "Bli medlem" i rubrikraden ovan.

Föreningens ändamål är:

  • Genom en attraktiv verksamhet erbjuda medlemmarna en möjlighet till ett gott kamratskap i ett livslångt perspektiv.
  • Vårda minnet och traditionerna av de militära verksamheter som varit knutna till försvaret av Göteborg.

Älvsborgs kustartilleriregemente - KA 4 (1942-2000) var från 1942 beläget vid Käringberget i Långedrag. Omorganiserades till Älvsborgs Amfibieregemente - Amf 4.  2000.

Amf 4 i sin tur lades ner 2004-12-31.

                      Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\minnessten.JPG
Foto:Bjarne Widheden

Minnessten

Under 2006 restes en minnessten framför byggnad 82 (nya kanslihuset) till minne av KA 4/Amf 4. Stenen är huggen i äkta Bohuslänsk granit från Lysekilsområdet och kommer förhoppningsvis att för lång framtid stå där som minne över det som en gång var ett stolt förband.

Som medlem i Kamratföreningen erhåller Du en medlemstidning som utkommer med två nummer per år samt kan delta i föreningens aktiviteter och "öppen mäss"-aktiviteter.

Läs mer om KA 4 här.(Wikipedia)

Du är besökare nr: Hit Counter by Digits          

Sidan uppdaterad: 2018-12-06