Repetitions/Instuderingsfrågor kapitel 10

 

Bärbar VHF (Portable VHF)

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC. Manual Sailor SP3530 Portable VHF , Performence Standard Portable VHF

Video: Bärbar VHF

Åter till startsidan

Hur många bärbara VHF-stationer skall finnas på lastfartyg å över 500 ton gross? Svar:
Vilken kapacitet skall den bärbara VHF-ens primärbatteri ha ?   Svar:
Vilken typ av kommunikation är den bärbar VHF:en avsedd för (GMDSS)?Svar:
Vilka VHF-kanaler skall minst finnas tillgängliga?  Svar:
Får den bärbara VHF:en användas för andra ändamål ombord? Om svaret är ja - vad gäller då beträffande strömförsörjning av den bärbara VHF-en?  Svar:
Beskriv hur Du gör för att slå till strömmen på den bärbara VHF-en.  Svar:
   Svar:
  Svar:  
  Svar:
10   Svar:
11   Svar:
12   Svar:
13   Svar:
14   Svar:
15   Svar:
16.   Svar:
17.   Svar:
18.   Svar:
19.   Svar:
20.   Svar:
21.   Svar:
22.   Svar:
23.   Svar:
24.   Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan